logo

(langstring[smallSearch.header] is not set)

Velkomen til
Loge nr. 46 Frendar

Logeåret 2017

Overmester og embedskollegiet minner om komande
møte som er

29.03.2017 kl. 19:30

Fellesmøte med Flåvær hos Flåvær

Grad 1 (framflytting). Antrekk mørk dress

 

Med  helsing i             

V, K og S                

Lars Petter Øye             
OM           


Loge nr. 46 Frendar
Stiftet den 25.06.1955
Neste møte:
29.03.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no