logo

(langstring[smallSearch.header] is not set)

Velkommen til Odd Fellow Loge nr. 117 Oseberg

Loge 117 OsebergLoge nr. 117 Oseberg har sine møter i ordenshuset i Tønsberg. Møtene avholdes to ganger i måneden, unntatt i perioden juni - august.

Kjære Venner og Brødre!

Igjen går det mot lysere tider. Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødrene velkommen til en innholdsrik vårtermin i Loge Oseberg - med gode møter og hyggelige ettermøter.

Det er mitt ønske, at flest mulig avsetter tid til å delta på møtene. Dette styrker samholdet og det indre livet i vår loge.

Velkommen til alle i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ole-Geir Olsen
Overmester

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no