logo

Søk

Storembedsmannsmøtet 26. - 28. oktober 2018

Stor Sire Morten Buan har invitert valgte og utnevnte Storembedsmenn til Storembedsmøtet 26 - 28. oktober 2018

Fotoalbum med bilder tatt under Storembedsmannsmøtet

Søndag 28. oktober

Stor Sire begynte dagen med et lite dikt:

Se ikke på hindringene.  
Se heller etter åpningene.  
Ikke heng deg opp i umuligheter.  
Se heller etter mulighetene.  
Ja visst er hindringene til stede.  
Ja visst er begrensningene til stede.  
Men hvis vi velger mulighetene i det umulige  
er nettopp de mange fler

Tanker til ettertanke. 
Deretter lyttet vi til Erik Bye's Blå Salme.

Våre Stor Kapellaner hadde noen refleksjoner rundt aktuelle tema.

DSS Per Einar Roaldsen reklamerte for Norsk Odd Fellow Akademi Jubileumssymposium i Stavanger 14. - 16. juni 2019.
Det vil bli plass til inntil 400 deltakere.
Tema: Humanisme i vår tid.

Stor Sire orienterte om det Europeiske Storlogemøtet i Bern, Sveis, den 24. - 26. mai 2019.
Tildeling av Visdommens grad. Europeisk Symposium. Deltagelse på egen kostnad.

Ordenes ritualer
Spesial Deputert Stor Sire for rituell og etisk fordypning, Kjell-Henrik Hendrichs holdt et foredrag om Odd Fellow Ordenes ritualhistorie.

Slik startet det hele:
- Så langt vi kan se oppsto den første Odd Fellow loge i sør-England omkring 1730, muligens i Sheffield
- Det første, kjente Odd Fellow ritual er fra 1797 og knytte til "The Patriotic Order of Odd Fellows"

Ta kontakt med SDSS Kjell-Henrik Hendrichs for evt. å holde foredrag.

Kl 10:00 Rituell instruksjon DHV - separat

Rituell instruksjon i DHV ble git separat for Rebekka søstre og Odd Fellow brødre.

Kl 12:00 Rituell avslutning Stor Sires tale

I sin avslutingdtale sa Stor Sire bla:

STOREMBEDSMENN

Jeg håper disse tre dager har gitt informasjon, kunnskap og kompetanse slik at du har større trygghet i funksjonen som Storembedsmann og jeg håper dagene, samværet, stemningen og miljøet har fylt batteriene, gitt inspirasjon og motivasjon til å være med på å løfte Ordenen i Norge.

Det er vi som Storloge, som Ordenens øverste ledelse at vi sammen må arbeide mot felles mål for Ordenens beste. Gjennom disse dager har jeg opplevd at vi er et fargerikt fellesskap og jeg ser og føler er en positiv ”ståpåvilje” som preger hele forsamlingen,- det borger godt.

Les hele Stor Sires tale.

 

Lørdag 27. oktober

Før dagens arbeid/instruksjoner innledet Stor Sire med etisk post.
For å slappe av og komme i den riktige modus, ble Erik Byes "Vår Beste Dag" spilt. 
Sangen ble opprinnelig skrevet til Hjemmet for Døve som Odd Fellow Ordenen har bidratt til opprettelsen av.
Deretter fikk vi en innføring i hvor viktig det er å holde hjernen i trim.

DSS Espen Rud var dagens første foredragsholder


Dagens første foredragsholder var DSS Espen Rud som fortalte om den store trivselsundersøkelsen som er avholdt.
I alt 19.018 medlemmer var invitert til å delta i undersøkelsen. Med en svarprosent på 47% må den sies å være representativ for medlemmenes meninger.
Noen av spørsmålene som ble stilt:

 • Hva er hovedårsak til ditt fravær?
 • Savner du at noen tar kontakt? - Et puff i ryggen
 • Bruk av gallaantrekk?
 • Vil du invitere en venn/bekrent?
 • Er du medlem om 5 år?
 • Er jeg fornøyd med mitt valg om å melde meg inn i logen?
 • Trives jeg godt?
 • Ønsker jeg å bidra med sosiale utadvente tiltak i nærmiljøet?
 • Engasjerer logen seg tilstrekkelig i lokalt utadvendt arbeid?
 • Deltagelse i logens drift?
 • Blir mine idéer verdsatt?
 • Hva med oppfølging etter gradspassering?
 • I hvilken grad opplever du klikkdannelse på ettermøtene?
 • Er embedsmmennene gode forbilder?
 • Hva med opplevelsen inne i logesalen?
 • Hva med større vekt på etiske innlegg på arbeidsmøtene?

Se hele trivselsundersøkelsen.

Deretter var det gruppearbeid.
Det ble delt inn i seks grupper med følgende temaer:

Focus Lov - Forskrift Budsjett - Regnskap
Langtidsplan Ledelse S & E

 

Landssak
Redningsselskapet ved Kommunikasjonssjef Frode Pedersen, ansvarlig for donasjoner Gro Ismar og sjef sjø i RS Ronny Pedersen presenterte Redningsselskapet og status bygging Odd Fellow III

Se hele Redningsselskapets presentasjon.

Sjef sjø i RS Ronny Pedersen presenterte Redningsselskapet og status bygging Odd Fellow III

Alle fikk hver sin sydvest

Redningsselskapet presenterte status bygging Odd Fellow III

Odd Fellow Ordenens 200 års jubileum 2019

Stor Sire orienterte om Ordenens 200 års jubileum og detaljer rundt dåp og signingsferd til Odd Fellow III.
Les Stor Sires orientering.

Jubileumsspill
Ordenes 200 års jubileumsspill ble fremført av loge søstre og brødre.
En fin forestilling som logene bør benytte seg av.

Kunstnerisk innslag
Etter en lang dag og før festmiddag var det et kunstnerisk med gitaristen Hans Fredrik Jacobsen.
Hans Fredrik samarbeidet tett med Erik Bye de 10 siste årene han levde, laget melodier til flere av Bye's tekster, også den som ble hans siste sang, Drøm.
Hans Fredrik Jacobsen høster stor applaus for sitt innslag.

Stor Intendant Rune Wennevold presenterte aftenens kunsteriske innslag

Hans Fredrik Jacobsen var også en meget dyktig fløytespiller

Stor Sire takker for det kunstneriske innslag

Festmiddag
Dagen ble avsluttet med festmiddag.
En utsøkt meny og et bord kunstnerisk dekorert av kasellisekretær Torill Evjen Solli.

Stor Sires tale ved bordet

Kansellisekretær Torill Evjen Solli takkes for innsatsen

Det gratuleres

Aftenes Ordenstale DSS Ragnar Morken

Det takkes for maten og de som har hjulpet til med serveringen

Det gratuleres

 

Fredag 26. oktober

Stor Sire Morten Buan ønsker alle delegater hjertelig velkommen til Storembedsmannsmøtet

Etter lunsj var det rituell åpning med bl.a. Stor Sires åpningstale:

Kjære Storembedsmenn.
Jeg vil ønske alle gamle og ikke minst nyutnevnte Storembedsmenn velkommen til dette spesielle Storlogemøte.

Hensikten med vårt møte er å bygge en felles kunnskapsplattform og et felles ståsted som Storembedsmenn i Den Uavhængige Norske Storloge.
Dette møtet vil derfor i stor grad bli preget av informasjon, orienteringer, instruksjoner, opplæring og systematisk gjennomgang av lover, forskrifter, sirkulærer og det rammeverk som ligger til grunn for funksjonen som Storembedsmenn enten det er som DSS eller andre i embeder. Målet er at dere skal verre trygge og sikre som Storembedsmenn. Senere Storembedsmannsmøter vil i langt større grad bli preget av dialog, diskusjoner og ikke minst erfaringsutveksling på viktige områder for vår Orden.

Les hele åpningstalen til Stor Sire.

I forbindelse med presentasjon av Storembedsmenn og kaselliet fikk Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann ordet og inviterte alle Distriktsrådene med DSS i spissen til å besøke Storlogen og Stor Sire i den kommende 4 års perioden. Stor Arkivar sa  – en slikt besøk er en dag med økt kunnskap og en fin måte å bygge relasjoner og tilhørighet innen Distriktsrådene.

Vanlig program ved besøk i Storlogen fortoner seg slik og har en varighet av ca. 6 til 7 timer:
Møte med Stor Sire Morten Buan
Stor Sire inviterer på lunch (laget av Stor Arkivar)
Gjennomgang av det Det Hemmelige Værk
Rituell forståelse og utøvelse av våre verdier
Mørkegangen
Omvisning i våre 4 logesaler og lobbyer med historisk fakta fra 1700 tallet og frem til i dag.
Omvisning i Odd Fellow Ordenens Nasjonale Museum og Bibliotek med mange historiske innfallsvinkler.

Stor Arkivar informerte litt om det økonomiske aspektet og kostnader oppad til kr. 1000,- dekkes av den enkelte Storrepresentant/DSS. Det overskytende dekkes av Stor Sire etter avtale.

Stor Sire har som mål at alle Distriktsrådene skal og bør besøke Storlogen før neste Storlogemøte

De valgte og utnevnte Storembedsmenn ble behørig registrert av Stor Sekretær Renée Baanrud Backer og Stor Sekretær Jon Erik Holm

Lysene tennes av kansellisekretær Torill Evjen Solli

Så var det lunsj

Etter en lang dag med gruppevise instruksjoner ble dagen avsluttet med en middag for deltagerne.
Som den store overraskelse var rammen "Oktober fest", med mat og drikke som hører til.

Rammen var oktoberfest

Forventningsfulle gjester blir bedt til bords av Deputert Stor Sire Geir Småvik

Mat og drikke som en oktoberfest verdig

 

Storembedsmøtet starter fredag 26. med lunsj kl. 13:00, rituell åpning kl. 14:00 og avslutter søndag 28. med en enkel servering kl. 13:00.

Program for
Storembedsmøte
26. okt - 28.okt 2018

Fredag 26. oktober
1000 Museet og OF Utstyr er åpent
1300 Lunsj
1400 Rituell åpning
1500 Forhandlingene starter
- Opprop, praktisk informasjon, programgjennomgang
- Presentasjon av Storembedsmenn og kanselliet
- DSS manualen - nettutgave
1630 - 1730 Instruksjon - gruppevis (6 grupper)
1800 - 1900 Instruksjon
2000 Middag
   
Lørdag 27. oktober
0830 Åpning - etisk post
0900 - 1000 Instruksjon
1030 - 1130 Instruksjon
1130 Lunsj
1230 - 1330 Instruksjon
1400 - 1500 Instruksjon
1530 Landssak
1600 Fotografering
1730 Jubileumsspillet 200 år
1930 Aperitif
2000 Middag
   
Søndag 28. oktober
0830 Åpning - etisk post
0900 NOFA
0930 Ordenens ritualer
1000 Rituell instruksjon DHV - separat
1200 Rituell avslutning Stor Sires tale
1300 Enkel lunsj

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern