logo

Søk

25-års Veteranjuvel i loge nr. 75 Veritas

24. oktober ble 25-års Veteranjuvel tildelt brødrene Arne Olav Langerdag og Tommy Bjørke

Bfv. DSS Ole Svein Ødegård, OM Knut Inge Fauske og Stor Repr. Åge Kleven
Ffv. Nye veteraner brødrene Arne Olav Langedrag og Tommy Bjørke

Dette var første tildeling av Veteranjuvel i egen loge for DSS Ole Svein Ødegård.
Det var en stilfull og fin seremoni i logesalen, som begge brødrene følte seg veldig beæret med.
Før middagen var det underholdning fra to talentfulle barn i 7-års alderen som spilte fele og gitar.

Under middagen var det mange som ville takke brødrene for deres engasjement gjennom disse årene.
Først ute på talelista var DSS Ødegaard, før henholdsvis OM Knut Inge Fauske og HP Leir 10 Østerlen Nils Leif Nilsen.
Alle takket brødrene for deres bidrag gjennom 25 år.
Begge veteranene holt egne taler, hvor de fortalte om sine år i logen.
De fortalte om innholdsrike logeliv, som betydningen logen har hatt for hver enkelt av dem.
Begge har hatt flere embedsverv i logen og Leir samt vært med i forskjellige nemder.
Avslutningsvis holdt Eks Stor Repr Harald Rognås takk for maten tale.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern