logo

Søk

Tildeling av 25 årsVeteranjuvel i loge nr. 59 Selene

Den 16.10.18   kl 19.00 kunne loge nr. 59 Selene v/ Storrepresentant Aud Lund,  hylle tre 25-års Veteraner med en høytidelig og vakker seremoni i logesalen

Fra venstre foran: 25 års Veteranene Sissel Stokland Jørgensen, Aud Sissel Nordås og Ingeborg Gustavsen
Bak fra venstre: Storrepr. Aud Lund og OM Monika Jørgensen Rønneberg.

Festsalen var dekket og pyntet til festmiddag for å hedre våre nye Veteraner etter tildelingen.

I sin tale fremhevet OM Monika J. Rønneberg at jubilantene har vært svært aktive og engasjerte søstre for vår loge og er det fortsatt. Hun avsluttet sin tale med dette diktet:

Finn veien til deg selv og vær deg selv
Tenk fritt og ubundet,
Se virkeligheten åpent og uredd i øynene,
Innrøm egen svakhet og svikt,
Men gi ikke opp.

Gi aldri opp troen på livsverdier
Som skal være ukrenkelige,
Sett all din kraft inn på å leve ditt liv i ånd og sannhet,
Og i godhet mot alle.
(forfatter ukjent)

Loge nr. 59 Selene gratulerer våre nye Veteraner  Sissel Stokland Jørgensen, Aud Sissel Nordås og Ingeborg Gustavsen med 25 års Veteranjuvel.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern