logo

Søk

Tildeling av Veteranjuveler i loge nr. 6 Rune i Kristiansund

Loge nr. 6 Rune har tildelt to Veteranjuveler

Til høyre for jubilanten, fadder Asbjørn Hansen, Storrepresentant Magne Grav og til v/ OM Per Nesje

19.09.2018
Tildeling av Ordenens 25 års Veteranjuvel i loge nr. 6 Rune br. Haakon Arnold Pettersen ble den 19.09.2018 tildelt Ordenens Veteranjuvel for trofast og aktivt medlemskap gjennom 25 år.

Loge nr.6. Rune gratulerer vår nye Veteran Br.Haakon Arnold Pettersen med 25 års Veteranjuvel.

 

 

Veteranen avbildet med DSS Leif Aslaksen og Storrepresentant Magne Grav 

24.10.2018
Br. Birger Enaasen ble den 24.10.2018 tildelt Ordenens Veteranjuvel for trofast medlemskap.  Gjennom sine 40 år har han vært svært aktiv og innehatt flere verv i både loge og leir.  

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern