logo

Søk

Veteranjuveltildeling i loge nr. 27 Kong Sverre

40 VeJu til Eks OM Arne Ness og Eks OM Odd Dagfinn Grønlid

40 års jubilantene Eks OM Arne Ness t.v. og Eks OM Odd Dagfinn Grønlid

Loge nr.27 Kong Sverres brødre hyllet brødrene Arne Ness (74 år) og Odd Dagfinn Grønlid (68 år) onsdag den 31. oktober 2018, med å tildele juvelen for 40 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen.

Begge brødrene har vært trofaste og alltid stilt opp for sin loge. Begge har sagt ja til utfordringer gjennom mange år, begge er eks OM, og Grønlid har hatt en 4-års periode som Storrepresentant.

Men de har alltid levd etter det vi alle hører på hvert møte:
Møt så ofte du kan! Derfor er det med god grunn brødrene hedrer dem spesielt på denne dag.

Storembedsmenn som foretok tildelingen av 40 VeJu til jubilantene.
Foran fra venstre: Distrikts Stor Sire Bjørnar Andreassen, jubilantene Arne Ness og Odd Dagfinn Grønlid og Fungerende OM i loge nr. 27 Kong Sverre Jan Steinar Lekva.
Bakerst f.v.: Storrepresentant i loge 27 Kong Sverre Alf Robert Johansen, Storrepresentant i Leir nr. 8 Vestfold Brynjar Herland, Storrepresentant i loge nr. 117 Oseberg Knut Erik Orskaug og Stor Kapellan Kjell H. Aas.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern