logo

Søk

Loge nr. 90 Vesterhav-klubbaften som møteform

Loge nr. 90 Vesterhav er en Odd Fellow- loge i Haugesund med knapt 90 medlemmer. Vi har de siste årene sett et minkende fremmøte på enkelte av møtene

Besøk hos Hagland shipping

Spesielt er fremmøtet lavt når møtet krever antrekk galla. Det er synd for dette er viktige møter som innvielse, forfremmelse til sannhetsgraden og tildeling av veteranjuveler. For vår loge hadde det vært en fordel om i hvert fall forfremmelse til sannhetsgraden kun krevde vanlig logeantrekk.

Ulempen ved svekket fremmøte er dessuten at det ofte er vanskelig å få brødre tilbake når de har uteblitt over lengre tid. Siden i vår har vi innført en for oss ny møteform, nemlig klubbaften. Denne møtekvelden møter vi opp i en bedrift for å få nærmere informasjon om driften. I april var vi på besøk hos byens vannverk og fikk en god innføring i kompleksiteten det er å skaffe byens innbyggere et godt og sikkert drikkevann. Nå i september besøkte vi en av Haugesunds rederier som dessuten driver med skipsmegling og eiendomsutvikling. Også det et godt besøkt og lærerik kveld.

Nå skal det innrømmes at det ikke er lett å finne plass til klubbaften på programmet mellom alle de obligatoriske agendaene logen skal gjennom i løpet av et semester. Derfor var jeg glad for at siste storlogemøte eksempelvis åpner for å gjennomføre 2. gangs nominasjon og valg samme dag. Dette kan frigjøre tid til en klubbaften.

Uansett, vår foreløpige erfaring med klubbaften er positiv, og oppmøtet har vært bra.

Stål Alfredsen OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern