logo

Søk

Tildeling av 40 års Veteranjuvel til bror Anders Lund i loge nr. 59 Herman Anker

Loge nr. 59 Herman Anker fikk den store ære av å tildele en av våre brødre et synlig bevis på 40 års trofast medlemskap i Odd Fellow Ordenen

Foran: DSS Ole Svein Ødegaard, 40 års Veteranen Anders Lund, Eks DSS Johnny Lund som fung. Dep Stor Sire
Bak f.v. : Eks OM Tore Høgetveit som fung. Eks OM , OM Stig Harry Jakobsen, Storrepr. John Jørgen Renberg som fung. Stor Marshall, Eks OM Torstein Løvlien som fung Stor Kapellan

Under en høytidelig og verdig seremoni ble bror Anders Lund tildelt sin velfortjente 40 års Veteranjuvel. Tildelingen fant sted 20. november 2018 i ordenens lokaler i Hamar ledet av DSS Ole Svein Ødegaard, Eks DSS Johnny Lund som fung. Dep Stor Sire, Storrepr. John Jørgen Renberg som fung. Stor Marshall, Eks OM Tore Høgetveit som fung. Eks OM og Eks OM Torstein Løvlien som fung. Stor Kapellan.

På ettermøtet ble det holdt taler med velfortjente gode ord av DSS, OM, og av brødre som lenge har vært nære venner av bror Anders.  Jubilanten holdt en flott tale hvor han takket for en stilfull og flott seremoni i logesalen og om sitt logeliv.

Loge nr. 59 Herman Anker gratulerer jubilanten med 40 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern