logo

Søk

Nytt fra Storlogen oktober 2018

Informasjon til logene

Nytt fra Storlogen oktober 2018.  Informasjon til logene.

Logene bes ved Storrepresentanten eller OM, informere om utdrag av denne informasjonen på et egnet
logemøte.

Storlogemøtet 2018

På Storlogemøtet 2018 ble det vedtatt lovendringer i lov for loger, leire og Storlogen. Nye lover og oppdaterte forskrifter og sirkulærer vil bli trykket og sendt ut i månedsskiftet oktober/november.
Det ble blant annet vedtatt at logens Kapellan nå skal være et valgt embede og at det skal utnevnes en Herold. De Kapellaner som i dag er i embedet er valgbare som UM.

Instruks for Herold vedlegges. Oppgavene til web.ansvarlig vil bli overført til Herolden.

Ordenens 200 års jubileum.

I anledning Ordenens 200-års jubileum er det i  Storlogens regi utarbeidet et festlogeritual med et jubileumsspill for markering av Ordenens 200 års jubileum i Norge. Festlogen er tenkt som et samarbeid mellom flere loger, Rebekkaloger og Odd Fellow Loger. Vi ber derfor om at logene i de ulike distriktene i Norge samarbeider og finner en dato for ett fellesmøte nær til Ordenes stiftelsesdag i Norge, 26. april. Slik kan vi i fellesskap markere denne dagen på en minneverdig og høytidelig måte. Jubileumsspillet vil bli utsendt i november 2018 slik at aktørene har god tid til forberedelser.

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.

Ordenen er avhengig av engasjement i alle loger i gjennomføringen av denne landssaken. Vi er ikke i mål med innsamlingen og vi ber alle enheter overføre de innsamlede beløp til landssakskontoen. Skattefradrag. Husk at alle beløp på kr. 500 eller mer gir mulighet for skattefradrag. Dette registreres direkte i regnskapsprogrammet av Skattmester. Frist for innsendelse av skattefradragsmidler er 1. desember.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern