logo

Søk

Nytt fra Storlogen november 2018

Nytt fra Storlogen november 2018.  Informasjon til logene.

Logene bes ved Storrepresentanten eller OM, informere om utdrag av denne informasjonen på et egnet logemøte.

Nye lover, forskrifter og sirkulærer.

Oppdaterte lover, forskrifter og sirkulærer er nå trykket og sendes i den nærmeste tid ut til alle enheter i henhold til de bestillinger vi har fått. På www.oddfellow.no under administrative bestemmelser ligger den oppdaterte versjonen.

Vedlagt følger informasjonsbrev om lovendringene.

Merk at endringene betyr at ballott utgår og at undersøkelsesnevnden avvikles. «Veiledning for inntak av nye medlemmer» beskriver fremgangsmåten ved rekruttering og det er også laget et nytt søknadsskjema. Disse følger vedlagt og blir liggende elektronisk på www.oddfellow.no.

På Storlogemøtet i juni ble det vedtatt at enhetenes protokoll skal publiseres, og kan refereres.  Alle protokollene ligger nå tilgjengelig for det enkelte medlem av loge og evt leir ved pålogging i Focus – «medlem».

Ordenens 200 års jubileumspill.

Det oppfordres til at alle loger markerer Ordenens 200 årsjubileum gjerne med et fellesmøte med flere loger i tilknytning til Ordenens stiftelsesdag i Norge, 26. april. Vedlegger et jubileumsspill som vi anbefaler brukt ved festlogen.

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019.

Minner om mulighet for skattefradrag i forbindelse med landssaken for beløp på kr. 500 eller mer. Dette registreres direkte i regnskapsprogrammet av Skattmester. Frist for innsendelse av skattefradragsmidler er 1. desember.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern