logo

Søk

Tildeling av Storlogens organisttegn

Torsdag den, 22. november ble br. organist Jan Erik Brevik i loge nr. 38 Bjarg tildelt Storlogens organisttegn

Dette tegnet fikk han for lang og tro tjeneste som logens organist og musikkansvarlig.

Br. fung. DSS Kristian Haugan foretok den høytidelige tildelingen.  Han takket br. Organist for hans store innsats for logen. Både som organist, koransvarlig, og som regissør for Bjargs spesielle og høytidelige julemøte.

Br. Jan Erik er også aktiv musiker utenom logen, med kirkekonserter og på andre spillejobber med musikk og sang.  Hans malmtunge røst og klingende toner har fylt mangt et lokale rundt om i fylket vårt.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern