logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i loge nr. 27 Kong Sverre

Loge nr. 27 Kong Sverres brødre hyllet bror Jon Arnfinn Byberg (73 år) onsdag den 28. november 2018, ved å tildele han Veteranjuvelen for 25 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen

Byberg har vært en trofast logebror som alltid har stilt opp for sin loge. Han har også vært medlem i leir nr. 8 Vestfold og leir nr. 28 Oslofjord. De siste årene har han hatt litt helseproblemer, men han har levd etter det vi alle hører på hvert møte: Møt så ofte du kan!

Derfor er det med god grunn brødrene hedret han spesielt på denne dagen.

Fungerende Storembedsmenn som foretok tildelingen av 25 VeJu til jubilanten.
Foran fra venstre: Jubilanten Jon Arnfinn Byberg og OM i loge nr. 27 Kong Sverre Jan Steinar Lekva.
Bakerst f.v.:Storrepresentant i leir nr. 28 Oslofjord Geir Eggum, Storrepresentant i loge nr. 27 Kong Sverre  Alf Robert Johansen og Eks OM Odd Dagfinn Grønlid

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern