logo

Søk

Mandag 10. desember hadde loge nr. 31 Erling Skjalgsson i Stavanger Veteranjuveltildelinger og julemøte på samme møte

Veteranene, Storrepresentant Arne Bjelland, med 40 år i Ordenen, og Eks Storrepresentant Jan Backe, med 50 år i Ordenen, fikk tildelt sine Veteranjuveler av Distrikt Stor Sire Per Einar Roaldsen

DSS og hans Storembedsmenn gjennomførte seremoniene på en meget stemningsfull og varm måte til ære for Veteranene. 

DSS hadde også mange fine ord i sine personlige taler til jubilantene.
Begge Veteraner har alltid hatt en stor forkjærlighet for musikk og til sine respektive tider i Ordenen vært flerårige formenn i Odd Fellow Koret i Stavanger utenom det å være flittige brødre i loge og leir.

På ettermøtet var det flere taler og fra jubilantene selv. 

I rammen rundt et langt og fyldig julemøte med godt sosialt samvær, ble også flere gevinster på vårt kunstlotteri til inntekt for Landssaken Odd Fellow III trukket ut, og hovedgevinsten, et maleri av kunstneren Kjell Pahr-Iversen, ble sågar vunnet av Distrikt Stor Sire Per Einar Roaldsen!

Julemøtet, forøvrig møtenr. 1625, må betegnes som et usedvanlig flott møte og i god Odd Fellow ånd!

Fra venstre: 40-års jubilant Storrep. Arne Bjelland, 50-års jubilant Eks Storrep. Jan Backe, OM Owe Nielsen

Eks Storrep. Jan Backe taler

Storrep.Arne Bjelland taler. På hans venstre side, DSS Per Einar Roaldsen, som sto for tildelingene til jubilantene.


DSS Per Einar Roaldsen vant kunstverket av Kjell Pahr-Iversen i lotteriet som gikk til inntekt for landssaken Odd Fellow III redningsskøyta. OM Owe Nielsen gratulerer

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern