logo

Søk

A/S Stortingsgaten 28 - Nyhetsbulletin - Årgang 3 - desember 2018

Rehabiliteringsprosessen

Styret i A/S Stortingsgaten 28 vedtok på styremøte 06 desember 2018 å utsette igangsettelse og lukking av Stortingsgaten til 30.06.2022, dvs ett års utsettelse. Grunnen til dette er stor usikkerhet med den politiske behandlingen av vår reguleringssøknad. Som nevnt tidligere er det fire alternativer:

i) Bystyret vedtar bevaringsforslaget til Byantikvaren, som Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler, dvs ikke noe påbygg og tilbakeføring til opprinnelig utførelse.
ii) Byrådet fremmer et eget forslag.
iii) Byrådet sender saken tilbake til PBE.
iv) Bystyret vedtar vår søknad/forslag.

Det er helt uvisst når vår sak blir avgjort i bystyret. Skulle byrådet fremme eget forslag eller sende saken tilbake til PBE så er vi prisgitt det tempo PBE behager. Da er det godt å ha over kr 30 mill i leieinntekter i stedet for å tære på likvidene.

Går vedtaket i vår favør så kan vi leve med ett års utsettelse.

Vi beklager utsettelsen, men alternativet er for dyrt.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern