logo

Søk

Veteranjuveltildeling i loge nr. 27 Kong Sverre

Loge nr. 27 Kong Sverres brødre hyllet bror Eks OM Daniel Trygve Danielsen (71 år) den 12. desember 2018, med å tildele han juvelen for 40 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen

Bror Dan Danielsen har hatt et langt yrkesliv i skoleverket helt fram til han pensjonerte seg. Hans fadder Eks DSS Bjørn Erik Gutke tok fram mange felles minner både fra skolen, reiser og båtliv i sin tale til Veteranen.

Bror Dan har alltid levd etter det vi alle hører på hvert møte:

«Møt så ofte du kan, og «si aldri NEI» når du blir spurt. Han har hatt mange verv i logen, og deltatt i mange spill. Derfor er det med god grunn brødrene hedrer han spesielt.

40 års jubilanten Eks OM Dan Danielsen ved tildelingen av 40 Veteranjuvelen,12. desember 2018

Fungerende Storembedsmenn som foretok tildelingen av 40 VeJu til jubilanten.
Foran fra venstre: Distriktsstorsire Bjørnar Andreassen, jubilanten Eks OM Dan Danielsen, OM i loge nr. 27 Kong Sverre Jan Steinar Lekva.
Bakerst f.v.:, Storrepresentant i leir nr. 8 Vestfold Brynjar Herland, Storrepresentant i loge nr. 117 Oseberg Knut Erik Orskaug, Storrepresentant i loge nr. 27 Kong Sverre Alf Robert Johansen og Storrepresentant i leir nr. 28 Oslofjord Geir Eggum

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern