logo

Søk

Nytt fra Storlogen januar 2019

Stor Herold
Stor Sire har med beklagelse mottatt Stor Herold Terje Tovans beslutning om å trekke seg som Stor Herold. 

Storlogens embedskollegium hadde håpet at Ordenen fortsatt kunne trekke veksler på Terje Tovans kompetanse og energi.  Beslutningen om å trekke seg er fullt og helt Terje Tovans beslutning.

Storlogens embedskollegium tar bror Terje Tovans beslutning til etterretning.  Det vil bli utnevnt en ny Stor Herold så snart man har funnet en god og egnet kandidat.

Arbeidet med en ny internettplattform for oddfellow.no fortsetter med uforminsket styrke.  Administrasjonen av Facebookgruppen er ivaretatt.

Stor Sire har konstituert DSS Dag Runar Pedersen som ny leder for Informasjonsnevnden og han vil lede nevndens viktige arbeid fremover.  

Det er Storlogens håp og forventning at forandringsarbeidet som er satt i gang vil fortsette med høyt tempo og at vi ikke vil bli vesentlig forsinket med utrulling av ny nettside.

Storlogen ønsker å rette en stor takk til Storrepresentant Terje Tovan for hans engasjement, entusiastiske innsats og dedikasjon til beste for Odd Fellow Ordenen.

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Renée Baanrud Backer                                                                                 Jon Erik Holm
Stor Sekretær                                                                                                Stor Sekretær

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern