logo

Søk

Veteranjuveltildeling i loge nr. 89 Skagerak

Mandag 4. februar 2019 var det rigget, duket og dekket for en stor aften i loge nr 89 Skagerak da bror Organist Tore Besse Lund Andersen ble tildelt sin 40-års Veteranjuvel

Foran fra venstre: Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen, Veteran Tore Besse Lund Andersen og Overmester Bjørn-Einar Bjerke
Bak fra venstre Storrepr. Fred Bonde Lykkås, Eks DSS og Eks Stor Kapellan Ole-Johan Bay Gundersen, DSS Dag-Runar Pedersen, Storrepr. Rolf Erling Hundal og Storrepr. Bernt Jenssen

Det var Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen som foresto den høytidelige tildelingen.

Bror Tore Besse Lund Andersen har vært fast organist i loge nr. 89 Skagerak fra 1995 og frem til i dag. I tillegg fungerer han som organist i loge nr. 28 Agdesiden og loge nr 72 Eterna.  Han er også organist i leir nr.14 Sørland fra 1993 og frem til i dag. I tillegg har han spilt i praktisk talt alle OF-loger rundt om på Sørlandet.

Veteranen har skrevet ordensrelaterte bøker, oversatt bøker og samlet dokumentasjon om gamle ordensritualer.

Under tildelingen hadde brødre fra 8 loger funnet veien til vår Ordens Haller i Festningsgt. 2 i Kristiansand for å hedre ham ved tilstedeværelse og med rosende ord og taler.  Veteranen takket i sin tale brødrene for gaver, oppmerksomhet og "sant Vennskap og sann Kjærlighet", slik han selv formulerte det.

Tore Besse Lund Andersen har vært medlem i Norsk Odd Fellow Akademi fra mai 2013.  Han ble tildelt Ordenens Hederstegn 19.03.2001.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern