logo

Søk

Nytt fra Storlogen februar 2019

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019. Innsamlingen så langt
Så langt er det samlet inn 25 millioner og vi har nådd minimumsbeløpet vi har avtalt med Redningsselskapet. En stor takk til alle søstre og brødre for en flott innsats.

RS Odd Fellow III koster rundt 43 millioner og vi håper å bidra med mest mulig av dette. De enhetene som nå har pengebeløp på konto må overføre disse innen 1. mars for å være med i konkurransen om beste loge.  Innsamlingen til landssaken vil imidlertid ikke bli avsluttet før ved utløpet av året for vi regner også med at arrangement gjennom vår og sommer går til landssaken.

Ny Stor Herold er utnevnt.

Stor Sire har utnevnt  redaktør i De Tre Kjedeledd Dag Runar Pedersen, til ny Stor Herold.   Rollen som Stor Herold er tillagt oppgaver for Storlogen med kommunikasjon og informasjon.  Det er et stort og krevende område.  Spesielt i omstillingsprosesser er kommunikasjon en viktig faktor om man vil lykkes. Embedskollegiet i Storlogen har gjort en vurdering av at det er naturlig at Stor Herold også har ansvar for redaksjonen i De Tre Kjedeledd.

Kurs nye embedsmenn

Kunnskapsnevnden er i full gang med å revidere opplæringsmanualene for embedsmenn både i Rebekka og Odd Fellow loger. Vi satser på at det nye kursprogrammet vil være klart rett etter påske. Målet er at alle nye embedsmenn skal få en god og grundig gjennomgang av sine oppgaver.

Presentasjon av regnskaper i loger

Storlogen har ingen motforestillinger til at logenes medlemmer kan beholde logens regnskap på papir  slik det blir presentert i DHSG. Regnskapene skal være transparente og vi kan ikke se at det er noen grunn til å behandle regnskapene som hemmelige.

 Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Renée Baanrud Backer                                                                                                Jon Erik Holm

Stor Sekretær                                                                                                                 Stor Sekretær

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern