logo

Søk

Installasjon av Odd Fellow Ordenens Stor Herold

I forbindelse med leirslagningen den 5.2.2019 i leir nr. 12 Akershus foretok Stor Sire Morten Buan installasjon av DSS Dag-Runar Pedersen som Ordenens Stor Herold

Den 5.2.2019 hadde leir nr. 12 Akershus opptagelse av 13 nye Patriarker. Etter en fantastisk seremoni med en fremførelse som savner sitt sidestykke, overtok Stor Sire Morten Buan forsetet.

Assistert av fungerende Stor Marsjall Rune Wennevold foretok de installasjon av Odd Fellow Ordenens Stor Herold Dag-Runar Pedersen. En installasjon som nærmere 90 Patriarker og gjestende Storembedsmenn lenge vil huske.

Dag-Runar Pedersen er fortsatt DSS i Odd Fellow Distriktsråd nr. 14 - Vest-Agder, men ny DSS vil bli utnevnt og installert med det første.

Rollen som Stor Herold er tillagt oppgaver for Storlogen med kommunikasjon og informasjon.  Det er et stort og krevende område. Spesielt i omstillingsprosesser er kommunikasjon en viktig faktor om man vil lykkes. Embedskollegiet i Storlogen har gjort en vurdering av at det er naturlig at Stor Herold også har ansvar for redaksjonen i De Tre Kjedeledd.

Vi ønsker Dag-Runar Pedersen lykke til med embedet som Ordenens Stor Herold.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern