Det var Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen som foresto den høytidelige tildelingen.

Foran fra venstre: Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen, Veteran Tore Besse Lund Andersen og Overmester Bjørn-Einar Bjerke
Bak fra venstre Storrepr. Fred Bonde Lykkås, Eks DSS og Eks Stor Kapellan Ole-Johan Bay Gundersen, DSS Dag-Runar Pedersen, Storrepr. Rolf Erling Hundal og Storrepr. Bernt Jenssen

Bror Tore Besse Lund Andersen har vært fast organist i loge nr. 89 Skagerak fra 1995 og frem til i dag. I tillegg fungerer han som organist i loge nr. 28 Agdesiden og loge nr 72 Eterna.  Han er også organist i leir nr.14 Sørland fra 1993 og frem til i dag. I tillegg har han spilt i praktisk talt alle OF-loger rundt om på Sørlandet.

Veteranen har skrevet ordensrelaterte bøker, oversatt bøker og samlet dokumentasjon om gamle ordensritualer.

Under tildelingen hadde brødre fra 8 loger funnet veien til vår Ordens Haller i Festningsgt. 2 i Kristiansand for å hedre ham ved tilstedeværelse og med rosende ord og taler.  Veteranen takket i sin tale brødrene for gaver, oppmerksomhet og "sant Vennskap og sann Kjærlighet", slik han selv formulerte det.

Tore Besse Lund Andersen har vært medlem i Norsk Odd Fellow Akademi fra mai 2013.  Han ble tildelt Ordenens Hederstegn 19.03.2001.