logo

Søk

Nytt fra Storlogen mars 2019

Forandre for å bevare.
Storlogens embedskollegium har siden Storlogemøtet arbeidet med organisasjonsstruktur og utvikling, hvor mange av de synspunkter som er fremmet bl.a på nettet i den siste tiden vurderes.

Formålet med vårt arbeid er å skape en Orden som er rustet til å møte de utfordringer vi står overfor i dagens samfunn, samtidig som vi også må beholde vår egenart.  Vi er godt i gang med arbeidet som naturlig nok vil ta noe tid.  Storlogens embedskollegium er opptatt av en grundig og ryddig prosess hvor alle innspill blir vurdert og ber om forståelse for at vi ikke kan drøfte de enkelte utspillene på nettet. 

Revidert forskrift til Storlogelovens §11-4 – Informasjon og kommunikasjon, bruk av internett og hjemmesider ligger på www.oddfellow.no.

Redningsselskapet Odd Fellow Ordenens Landssak 2016 – 2019. Beste loge.

1. mars ble konkurransen om beste loge avsluttet og vi gratulerer brødrene i Odd Fellow loge nr. 68 Landego i Bodø med seieren. De bidro med over 430 000 med et snitt for hver bror på kr 4418. En klar nummer to ble Rebekkaloge nr. 117 Grid på Leknes i Lofoten som bidro med kr 3788,- i snitt pr.søster.  Innsamlingen til landssaken vil imidlertid ikke bli avsluttet før ved utløpet av året grunnet  arrangement gjennom vår og sommer som vil gå  til landssaken.

Verdier i vår tid. Odd Fellow Ordenens jubileumsbok.

I samarbeid med et forlag har vi invitert 18 filosofer og forfattere til å skrive en bok om verdier i vår tid. Det er Odd Fellow Ordenens verdier og etikk som er tema og forfatterne skriver sine bidrag i et samfunnsperspektiv. NRK med programmet Verdibørsen vil lage en programserie om boka som vil bli sendt i P2 fra medio april. Hver loge vil i mai få tilsendt 10 bøker som jubileumsgave som kan selges i logen for kr 250,-. Inntektene anbefales brukt til et lokalt sosialt tiltak.

NOFAs symposium Stavanger 14. – 16. juni

Verdier i vår tid er også tema på jubileumssymposiet i Stavanger med et innholdsrikt program med foredrag av flere av forfatterne i jubileumsboka der Anne Grosvold vil være konferansier. Vi anbefaler at de loger som har mulighet gir sin avtroppende og påtroppende OM anledning til å delta. Program og påmelding via www.oddfellow.no

Kurs nye embedsmenn

Kursheftene for nye embedsmenn er under revisjon og vil bli delt i én administrativ og én rituell del. Den administrative delen er identisk for søstre og brødre og kan om ønskelig være et felles kurs. Dette anbefales gjennomført før sommeren eventuelt så raskt som mulig etter sommerferien. Inspektør og Herold skal delta på kurset og må av nyvalgt OM forespørres før kurset. Den rituelle del gjennomføres på høsten når aktørene i spill og utnevnte embedsmenn er avklart. Kursheftene vil bli utsendt i mai.

 

 Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Renée Baanrud Backer                                                                                                Jon Erik Holm

Stor Sekretær                                                                                                                 Stor Sekretær

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern