logo

Søk

Maria vant tur til USA og Island

Odd Fellow Ordenen arrangerer hvert år en konkurranse, basert på «Den gyldne leveregel i vår tid». Konkurransen arrangeres distriktsvis.

Tekst og foto: Arne Glomdal

Vinneren Maria Varjord i midten flankert av to av 2. premievinnerne, Imani Iljasovna Saltymuradova til venstre og Sigrid Bjelke. Bak sees til venstre Distriks Stor Sire Alice Berg og kontaktperson for Odd Fellow Ordenen, Marit Firing. De to andre 2.premievinnerne Amanda Marsell, og Silje Kristin Bunes var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vårt distrikt omfatter Moss og Fredrikstad. I år ble Glemmen videregående skole invitert til å delta. Elevene skulle besvare oppgaven skriftlig. Fem elever gikk til finalen og framførte oppgavene i et multimediaprogram.

Ved et arrangement på Glemmen videregående skole ble vinnerne sist fredag tildelt sine premier.

Vinner i vårt distrikt ble Maria Varjord. De fire andre fikk 2.premie. Det var Amanda Marsell, Imani Iljasovna Saltymuradova, Sigrid Bjelke og Silje Kristin Bunes.

Vinneren får en 14 dagers tur til USA og Island, og omfatter Sightsseing på Island. Etter noen dager går reisen til New York, hvor de blant annet besøker Central Park, Museum of modern art (MOMA), World trade Center og 9/11 Memorial and Museum. Videre skal de besøke FN-bygningen hvor de møter den norske delegasjonen. De vil også få med seg et Broadway show på Times Squares og mye mer.

Turen går deretter til Washington D.C. hvor de vil se Capitol Building og diverse Memorials, samt en utendørs natt-konsert.

På hjemreisen mellomlander de igjen i Reykjavik for et kort opphold

Hovedintensjonen med denne reisen er å belyse FN’s rolle i den globale verden, og la ungdom fra Europa og Amerika møtes for å få innsikt i FN’s utfordringer!

Flere av de europeiske landene Odd Fellow er representert i arrangerer tilsvarende konkurranse. I år deltar ungdom fra Norge og åtte andre land på «European Youth Tour 2019».

De innsendte oppgavene ble vurdert av en jury på fire personer, to personer fra Odd Fellow og to lærere fra Glemmen videregående skole.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern