logo

Søk

Nytt fra Storlogen april 2019

NOFAs symposiet i Stavanger 14. – 16 juni
Så langt er det over 240 påmeldte. Det er fortsatt plass til flere: Påmelding via nettsiden til akademiet. Påmeldingsfristen er 10.april. Program står i De Tre Kjedeledd.

RS 169 Odd Fellow III.
Dåpen finner sted den 26.april 2019 kl. 12.00 på Honnørbrygga i Oslo.  Gudmor er Wenche Myhre.  Alle søstre og brødre inviteres til dåpsseremonien. Deretter vil RS Odd Fellow III ha signingsferd fra Oslo til Bodø hvor den skal stasjoneres. Invitasjon til dåpen vedlegges.
Invitasjon dåp Honnørbrygga Oslo

Kursheftet for nye embedsmenn
Heftene sendes samlet til DSS i mai.  Kursheftet gjelder for både søstre og brødre.  Embedsmennene kan beholde heftet gjennom hele embedsmannsperioden.

Installasjon av nye embedsmenn
Revidert installasjonsrituale blir lagt på DSS sitt område i løpet av april.  Det blir nå helt like ritualer for søstre og brødre.

Jubileumsboken «Verdier i vår tid»
10 eksemplarer av boken sendes logene i mai.  Dette er en gave fra Storlogen og logene kan selge den til sine medlemmer for kr. 250,-. Pengene anbefales brukt til et lokalt utadrettet sosialt formål.
NRK P-2 med programmet «Verdibørsen», vil lage en radioprogramserie om boken etter påske.

Nye valgte embedsmenn
Vi ber avtroppende kollegium sørge for en god overlevering til nytt kollegium som gjør at overgangen blir så smidig og godt forberedt som mulig.

Kontantbeholdninger
Logene har ofte høye kontantbeholdninger.  Vi ber Skattmester påse at kontantbeholdningene settes inn i banken før 30.06. slik at det i halvårsregnskapet har lavest mulig kontantbeholdning.

Insigium Eks Storrepresentant
Insigniet kan bestilles hos Odd Fellow Utstyr og kan monteres på Eks OM regaliet.

 

 Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Renée Baanrud Backer                                                                                                Jon Erik Holm

Stor Sekretær                                                                                                                 Stor Sekretær

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern