logo

Søk

Husk å oppdatere adressen din hos sekretær

Vi får uforholdsmessig mange returer når vi sender ut De Tre Kjedeledd.  Det handler i all hovedsak om at adressen ikke er riktig

Feil adresse kan skyldes flere ting, men alle årsakene handler om at bror Sekretær ikke har oppdatert adresse i medlemsregisteret.

Derfor må du sørge for at din adresse er korrekt.  Endringer kan skyldes flytting, endringer i gatenavn, nye gateadresser, endring i postnummer etc.  Så kontroller at du står oppført med riktig adresse i Fokus.

Så derfor:  Har du ikke mottatt De Tre Kjedeledd er det sannsynligvis fordi adressen din ikke er korrekt i medlemsregisteret.

Sørg derfor for at bror Sekretær får korrekt adresse og at det blir oppdatert.  Gjør det nå, med en gang.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern