logo

Søk

Nytt fra Storlogen mai 2019

Odd Fellow Ordenens bok  «Verdier i vår tid?»

Verdier i vår tid?

Hver loge har fått tilsendt 10 eksemplarer av boken som en jubileumsgave. Boken selges for kr. 250,- og vi anbefaler at pengene brukes til et utadrettet sosialt tiltak i nærområdet.

Ønsker flere å kjøpe boken som også er en utmerket gave, kan den bestilles hos Dinamo forlag for kr. 250,- + frakt på mail:  ottar@dinamoforlag.no.

Vi anbefaler at logene bestiller felles for å spare fraktkostnader.
Det er også laget en utgave som vil bli solgt hos bokhandlerne (Norli Libris) men da til en høyere pris.

 

Programmet «Verdibørsen» i P2 reiser verdispørsmål i vår tid: Såvel etiske, moralske, politiske som filosofiske og religiøse sider av livssyn og samfunnsliv. I et tett samarbeid med forlaget og Odd Fellow vil Verdibørsen sende 9 programmer med samtaler om de verdiene som er beskrevet i boken «Verdier i vår tid?» I redaksjonen: Aase Cathrine Myrtveit, Zofia Paszkiewicz, Karen Frivik, Olav Njaastad, Jostein Gjertsen og Jan Erlend Leine.
«Verdier i vår tid?»
Boken «Verdier i vår tid?» er en bok som Odd Fellow Ordenen sammen med Dinamo forlag utgir i forbindelse med Odd Fellow Ordenes 200 års jubileum.

Boken består av 18 ulike tekster som behandler verdier i vår tid, verdier som sammenfaller med Odd Fellow Ordenens verdier.  Hvert tema blir behandlet av en forfatter og en filosof.
Vår hensikt med boken er å sette etikk, moral og verdier under debatt.   Våre verdier settes under stadig sterkere press.  Sosiale medier er i ferd med å bryte ned enhver respekt for menneskeverd, dannelse og allmenn høflighet.  Det politiske kartet er i endring, populisme og polarisering endrer vår måte å betrakte og behandle våre medmennesker på.  Dette er utfordringer vi som en verdibærende Orden må ta på alvor. Odd Fellow Ordenen vil ha en tydeligere stemme i samfunnet, der etiske og medmenneskelige forhold diskuteres.
For Odd Fellow handler denne boken om å gjøre oss bevisst på våre verdier og at disse står seg i møte med samfunnet og det livet vi ønsker å leve.

Boken skaper reaksjoner utenfor Ordenen.  NRK-programmet Verdibørsen (P2) vil ta for seg de temaene som er beskrevet i boken og diskutere disse forløpende i en programserie på 9 programmer med forfatterne og filosofene.
Første sending var lørdag 4. mai kl 08:00  der Gaute Heivoll og Inga Bostad samtalte om "Takknemlighet". (Programmet sendes også i reprise mandager og onsdager kl. 13.00 og 23.00). Stor Sire Morten Buan intervjues som en prolog til programserien.

Programserien kan også lastes ned som podkast: https://radio.nrk.no/podkast/verdiboersen

 Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

Renée Baanrud Backer                                                                                                Jon Erik Holm

Stor Sekretær                                                                                                                 Stor Sekretær

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern