logo

Søk

40-års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 81 Gjertrud Rask

Måndag 29.04.19 hadde vår loge den glede av å få hedre vår søster Liv Brun Eriksen med 40-års Veteranjuvel

Frå høgre: OM Tone Svenning, DDS Rut-Guri Langseth Nilsen, Storrepr Astrid Simonsen.
Framme: 40-års Veteran Liv Brun Eriksen

Logesalen var fylt med gjester og søstre som ville være  med å heidre vår nye veteran.

Tildelinga sto DDS Rut-Guri Langseth Nilsen for, med god hjelp av vår Storrepr Astrid Simonsen.

Møte i logesalen vart avslutta med ein fin song av Sissel Kyrkjebø.

Vi gjekk så ned til eit fint dekka festbord.

Der det var taler av DDS og vår OM.

Det vanka både gode ord og blomster på den nye veteranen. Det var og takkeord frå  dei som veteranen er fadder på. Søster Liv Brun Eriksen helt ei fin takke-tale og las ei lita historie om Kjælighet

Etter taffelet samlast vi i klubblokalet og drakk kaffe.

Der vart det diktlesing og fleire gratulasjonar vart overlevert vår kjære veteran.

Det vart ein minnerik kveld for alle søstrene i vår loge.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern