logo

Søk

Tildeling av 50 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 124 Hinnøy, Harstad

Onsdag den 10.4.2019 ble vår Eks DSS Gunhild D. Olsen hedret med 50 års Veteranjuvel

Bak fra venstre: Eks Storrepresentant Torlaug Karlsen, Storrepresentant Sissel Johansen og DSS Rut-Guri Langseth Nilsen.
Foran: Dep Stor Sire Selle Marie Horntvedt, Eks DSS Gunhild D. Olsen, Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre og OM Sara Korneliussen

Den høytidelige seremonien ble ledet av Dep Stor Sire Selle Marie Horntvedt.
I tillegg fungerte følgende som Storembedsmenn; Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre, DSS Rut-Guri Langseth Nilsen, Eks Storrepresentant Torlaug Karlsen og Storrepresentant Sissel Johansen.

Logesalen var fylt opp med gjester, både fra de øvrige Rebekkalogene i Harstad og tilreisende fra Narvik, Svolvær og Lillehammer og våre egne søstre som ønsket å ære jubilanten.

Eks DSS Gunhild D. Olsen ble tatt inn i Rebekkaloge nr 23 Laboremus den 9.4.1969. Hun tok overgang til Rebekkaloge nr 81 Gjertrud Rask den 15.2.1986 før hun var med å starte opp Rebekkaloge nr 124 Hinnøy, hvor hun er Chartermedlem, som ble instituert den 1.12.2007.
Hun fungerte som DSS i området Harstad, Ofoten, Lofoten og Vesterålen fra 1.8.2001 til 31.7.2005.

Seremonien ble avsluttet med den vakre duetten E più ti penso med Andrea Bocelli og Ariana Grande.

Ved taffelet holdt Dep Stor Sire en vakker tale til jubilanten, etterfulgt av mange taler med gode ord av OM, jubilantens fadderbarn og øvrige gjester i tilleg til blomster, gaver og gavekort. Det var en rørt jubilant som takket for den flotte seremonien oppe i Logesalen og for alle de gode ordene og alle gavene hun hadde fått.
Takk for maten-talen ble holdt av vår CM Bjørg Larsen Aalmo. Det var en morsom og informativ tale som tok opp mye av det som hendte i 1969, det året vår jubilant ble en Rebekkasøster og hva vi evt ville fått servert ved taffelet det året.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og bløtkake nede i klubblokalet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern