logo

Søk

Ny nettside – når kommer den?

Arkitekturen for den nye nettsiden er klar. Rammene for hvordan hver enkelt loge og leir skal legge inn informasjon, blir klar den 1. juni.  

Webmaster Kjell Bakken kan med stor grad av tilfredshet fortelle at fra 1. juni er den nye portalen klar til å få Heroldene på banen.  Da skal alle loger og leire ha tilgang til redigering av sine nye sider.

  • Vi legger nå siste hånd på brukerveiledningen, som inneholder både rent innholdmessige krav, hvordan overføre informasjon fra gammel til ny side og hvordan jobbe effektivt med innholdsprogrammet, sider Kjell Bakken.

Vi regner med at siden er klar for publisering tidlig i høst, litt avhengig av hvor flinke Heroldene har vært rundt om i landet.

  • Det er nå viktig at Heroldene går løs på oppgaven med iver og glød.  Vi har 5 superbrukere som er klare til å hjelpe, så står Herolden fast, ta kontakt med en av våre superbrukere, avslutter Kjell Bakken.
Navn Loge Mobil E-post
Alf  Pedersen 19 Thule 93026993 alf300354@yahoo.com
Kjell-Roar Skard 115 Ankerfestet 92850400 kjell-roar@joker-data.no
Erling Nordsjø 22 Thomas Wildey 90205998 nettavisredaktor@oddfellow.no
Roger Haugli 89  Skagerak 97104481 roger.haugli@oddfellow.no
Reidar Smøraas 21 Fraternias 91517219 brstorva@oddfellow.no

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Webmaster Kjell Bakken, Reidar Smøraas, Alf Pedersen, Erling Nordsjø, Kjell-Roar Skard, Roger Haugli

Nettsiden vil, som presentert i De Tre Kjedeledd, få et nytt utseende. Vi skiller mer mellom hva som er ekstern informasjon, altså informasjon til samfunnet rundt oss, til potensielt nye medlemmer og den informasjonen som tilhører medlemmer i Ordenen.

  • Portalen er den viktigste informasjonskanalen vi har, sier Stor Herold DagRunar Pedersen. Det har derfor vært viktig å kvalitetssikre utviklingsarbeidet og ikke minst forsøke å forstå hva som fungerer på nett og hva som skal til for å optimalisere interne sider. Bruk av bilder er avgjørende for god respons, og det har vært en utfordring å finne bilder som er tilfredsstillende for budskapet.
  • Nå er ikke vi avhengig av et klikkregime, altså teller antall klikk på hver artikkel, men det har vært et overordnet mål med den nye nettsiden å gi god informasjon til mulig nye medlemmer. Videre å gjøre det lettere for reisende å finne loger og Ordenshus rundt om i landet, og ha en portal for all viktig informasjon, avslutter Pedersen

Vi tar altså sikte på publisering tidlig i høst. Vår anbefaling nå er at Herolden sammen med embedskollegiet produserer sin egen hjemmeside og fyller opp med både gammel og nytt stoff. 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern