logo

Søk

Tildeling av Veteranjuveler i Rebekkaloge nr. 108 Kirsten Flagstad

Rebekkaloge nr. 108 Kirsten Flagstad har hatt tildeling av både 25 års og 40 års Veteranjuvel

Fra venstre Anne Dæhlin Børresen, DSS Bjørg Hoel

Søster Anne Dæhlin Børresen fikk tildelt 25 års Veteranjuvel ved en høytidelig seremoni i Rebekkaloge nr 108 Kirsten Flagstad 09. mai 2018.

DSS Bjørg Hoel sto for tildelingen i logesalen. Det var en flott og høytidelig seremoni med mange søstre og gjester til stede.

Søster Anne Dæhlin Børresen har vært en aktiv og engasjert søster gjennom 25 år.  Hun ble innviet i Rebekkaloge nr 21 Maud 26.04.1993.  Søster Børresen har innehatt flere embeder. 

Fra venstre Oddveig Margrethe Larsen, DSS Ragnhild Lybeck og Kirsten Berit Hveberg

Søster Oddveig Margrethe Larsen fikk tildelt 40 års Veteranjuvel ved en høytidelig seremoni i Rebekkaloge nr 108 Kirsten Flagstad 26. september 2018

DSS Ragnhild Lybeck sto for tildelingen i logesalen. Det var en flott og høytidelig seremoni med mange søstre og gjester til stede.

Søster Oddveig Margrethe Larsen har vært en aktiv og engasjert søster gjennom 40 år.  Hun ble innviet i Rebekkaloge nr 21 Maud 25.09.1978.  Søster Larsen har innehatt flere embeder. 

Søster Kirsten Berit Hveberg fikk tildelt 40 års Veteranjuvel ved en høytidelig seremoni i Rebekkaloge nr 108 Kirsten Flagstad 10. april 2019.

DSS Ragnhild Lybeck sto for tildelingen i logesalen. Det var en flott og høytidelig seremoni med mange søstre og gjester til stede.

Søster Kirsten Berit Hveberg har vært en aktiv og engasjert søster gjennom 40 år.  Hun ble innviet i Rebekkaloge nr 21 Maud 02.04.1979, og var siden Chartermedlem da  Rebekkaloge nr 108 Kirsten Flagstad ble stiftet. Søster Hveberg har innehatt flere embeder.  Siden 1992 har hun vært medlem i Leir nr 10 Eidsiva.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern