logo

Søk

Torsdag 9. mai var en stor dag i loge nr. 99 Petrus Beyer

Da fikk brødrene Odd Terje Østgaard og Rune Skybak tildelt 25 års Veteranjuvel, og bror Knut Ebbe Kristoffersen fikk tildelt sin 40 års Veteranjuvel.

En fin kveld med tilnærmet full logesal, med egne brødre og gjester.

Det ble god underholdning av Odd Fellow koret Gjøvik på ettermøtet.

Tildelingen ble foretatt av DSS Ole Svein Ødegård på en fin måte.
Ellers medvirket Storrepresentant fra loge nr 37 Voluntas Roger Grindstrand, som fungerte som Eks OM,   Eks DSS Johnny Lund, som fungerte som Dep SS,   DSS Ole Svein Ødegård,  OM Jan Erik Karlsen og Storrepresentant  Tore Engen, som fung. Stormarsjall.

Bak fra venstre Storrepresentant fra loge nr 37 Voluntas Roger Grindstrand, som fungerte som Eks OM,   Eks DSS Johnny Lund, som fungerte som Dep SS,   DSS Ole Svein Ødegård,  OM Jan Erik Karlsen og Storrepresentant  Tore Engen, som fung. Stormarsjall.
Foran fra venstre, bror Rune Skybak, bror Knut Ebbe Kristoffersen og bror Odd Terje Ødegaard

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern