Utenfor Norge har Odd Fellow Ordenen solid utbredelse i Finland, Sverige, Danmark og Island.
I Europa er vår utbredelse ikke like stor, men både Nederland, Tyskland  og Sveits har godt organiserte Odd Fellow loger. Veksten ser ut til å komme i land som Polen, Ukraina og Italia.
På typiske feriesteder som i Spania, Gran Canaria og Thailand har vi foreninger.

De er etablert som utplasserte Odd Fellow Foreninger/klubber
I vårt opprinnelsesland, Amerika, og på Cuba finnes det en mengde loger og du er velkommen i Manchester Unity lodges i England.