logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 75 Veritas

 

Overmester og Embedskollegiet ønsker egne brødre og gjester velkommen til Øvre

Nes.Jeg håper flest mulig av brødrene vil sette av tid til våre logemøter.

Møt så ofte dere kan og vær med å styrke samholdet og det sosiale fellesskapet i logen.

Vel møtt !

Med broderlig hilsen i

Vennskap,Kjærlighet og Sannhet.

Per W Strandmoen

Overmester.

 


Loge nr. 75 Veritas
Stiftet den 10.08.1966
Neste møte:
25.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern