Nidaros

Beretning til Odd Fellow Loge nr. 109 Nidaros’ 25-års jubileum 1984-2009

 

 

        Hilsen fra Stor Sire

 

Kjære brødre i loge nr. 109 Nidaros.

I anledning logens 25 års jubileum sender jeg Den Uavhængige Norske Storloges hilsen og gratulasjon, idet vi takker for godt samarbeid gjennom de forløpne 25 år.

Odd Fellow Ordenen i Norge har gjennom disse 25 årene hatt en fin og god utvikling, og loge Nidaros har på sin måte bidratt til utviklingen av brødrene. Arbeidet med sosialt og humanitært arbeid har vært godt ivaretatt i logen. Det er derfor ekstra hyggelig for meg å få gi uttrykk for Ordenens takk til alle de som gjennom mange år har nedlagt et stort arbeid for logen og Ordenen.

Mitt håp er at loge Nidaros’ embedsmenn og brødre også i årene som kommer vil føre logens og Ordenens tradisjoner videre. Vår orden er en verdiskaper, og jeg er sikker på at de brødre som i fremtiden skal lede loge Nidaros, også vil være seg sitt ansvar bevisst, og at de vil være opptatt av å føre Ordenens budskap ut til så vel medlemmer som andre.

Kjære brødre, la det å få delta i et logemøte i loge nr.109 Nidaros bli en positiv opplevelse, i en loge med et godt indre liv.La det å være en Odd Fellow få virke som en rettesnor i moralsk og etisk henseende, så vel for den enkelte bror som for hans familie.

Lykke til, kjære brødre, i årene som kommer!

 

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Harald Thoen

Stor Sire

 

 

 

 

Les beretningen her.