logo

Søk

Velkommen til Rebekkaloge nr. 7 De Hvite Liljer

Overmester og embedskollegiet ønsker alle en god sommer.

Første møte i høstterminen er Embedsinnstallasjon 3. september kl. 18:00

 

Med søsterligh hilsen i

Vennskap. Kjærlighet og Sannhet

Wenche Hunsbedt Svindland

OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern