logo

Søk

«En merkestein i Ordenens historie»

Slik omtalte Stor Sire Morten Buan Norsk Odd Fellow Akademi, under symposiet i Stavanger 14. til 16. juni

315 søstre og brødre var til stede under symposiet, hvor også boken Verdier i vår tid? ble lansert

NOFA Råd 2019

Nye medlemmer i NOFA Råd

Avgåtte medlemmer i Rådet

Stor Sire taler

Stor Sire trakk linjene fra Ordenens tidlige start i England, hvor selvhjelp brødre imellom var det som skapte de nye sosiale bånd i de første industrisamfunn, frem til dagens verdibærende Odd Fellow Orden med Norsk Odd Fellow Akademi, som en ny bærebjelke for vår verdibærende Orden.

315 søstre og brødre var til stede under symposiet, hvor også boken Verdier i vår tid? ble lansert. Journalist Anne Grosvold ledet samtalene med forfatterne. Det startet med Respekt fredag, og fortsatte med sannhet og toleranse på lørdag. Samtalene ble møtt av en engasjert forsamling, med mange spørsmål og innlegg fra søstre og brødre.

NOFA Rogaland var vertskap for symposiet, alt var godt forberedt og arrangementet fikk en god flyt. Fredag kveld besøkte vi Stavanger første musikkhus, og fikk oppleve gode musikkopplevelser gitt oss av lokale gode talenter.

Søndag ble symposiet avsluttet med det seremonielle møtet, hvor blant annet søstre og brødre var funnet kvalifisert til opptak i Akademiet. De fikk alle tildelt sitt insignium av Preses Morten Buan.

Følgende medlemmer gikk ut av Rådet og ble takket av Stor Sire Morten Buan for sin innsats:
Eks DSS Sidsel Haldorsen, loge nr. 11 Concordia, leir nr. 12 Troms
Eks DSS Hanna-Kari Thue, loge nr. 119 Mali, leir nr. 15 Fosna
Eks OM Njål Tengs Abrahamsen, loge nr. 31 Erling Skjalgsson, leir nr. 2 Varde

Akademisekretær Odd Gulbrandsen ble takket for sin 8-årige innsats for NOFA. Han fortsetter i Rådet.
Ny Akademisekretær er Eks OM Hans Emil Ratvik.

I tillegg ble også Eks DSS Karin Lilleskare, Storrrepr. Tor Arne Strand, Eks DSS Sissel Idland medlem av Rådet.

Samtale om respekt ved Thorvald Steen, Anne Grosvold og Elin Svenneby

Samtale om toleranse ved Ida Hegazi Høyer, Anne Grosvold og Einar Øverenget

Samtale om sannhet ved Anne Grosvold og Lars Svendsen

Tekst: Hans Emil Ratvik
Foto: Gunnar Graff

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern