De valgte Embedsmenn er:

 • Storrepresentant for perioden 2019 – 2023: Eks OM Bodil Knudsen
 • Overmester: UM Kjersti Strøm Fjære
 • Undermester: CM Mona Fallentin
 • Sekretær: Herold Bente Irene Johannessen
 • Skattmester: UMHA Hilde Pedersen
 • Ceremonimester: CMHA Margareth T. Kirkeberg
 • Kapellan: IV Amalie Sveinsbø

Nevnd for styrkelse og ekspansjon:

 • Logens Storrepresentant Eks OM Bodil Knudsen
 • OM Britt Eva Haaland
 • CM Mona Fallentin
 • Str. Agnete Segalstad
 • Str. Eva Cecilie Isaksen
 • Str. Kristin Hiorth
 • Varamedlem: Eks Stormarsjall Lill Kraft Johnsen

Nominasjonsnevnd:

 • OM Britt Eva Haaland
 • Storrepr. Lise Helseth
 • Arkivar Trine Granerud Hassel,
 • IV Amalie Sveinsbø
 • CMVA Bjørg Oda Sandsengen.
 • Varamedlem: Fung. Eks OM Christine Matheson

Finansnevnd:

 • Str. Gunvor Pedersen
 • YV Maj-Brith Paulsen
 • Str Solveig Nærum
 • Varamedlem: Str. Inger Johannessen

Revisjonsnevnd:

 • Skm. Elisabeth Strauman Frang
 • Str Anne-Lise Gundersby
 • Str Benthe Bergh Gjerpen.

Stortingsgaten 28:

 • Eks OM Hege Radtke Johansen
 • Eks OM Bodil Knudsen
 • Str Anita Holth Bøås.