Stiklestad

Kinodag 21. oktober 2017

Lørdag 21. oktober inviterte loge 76 Stiklestad til gratis kinovisning av filmen «Sameblod» til de godt voksne i Festiviteten i Levanger. Før gjestene ble ført inn i kinosalen, ble de ønsket velkommen av embedskollegiet og brødre med kaffe, te, juice, muffins og litt prat rundt bordene. Det ble også solgt lodd til inntekt for landssaken før forestillingen startet. Dette skulle vise seg å være meget populært, så undermester måtte løpe en tur tilbake til logelokalet for å hente flere loddbøker. Det er nok ikke til å undres over at loddsalget gikk så lett rundt bordene, da en av premiene i lotteriet er et flott maleri gitt av vår logebror Einar Stavrum:

 

Overmester Hilmar A. Hagen ønsket deretter alle gjestene på vegne av loge 76 Stiklestad velkommen når de var på plass i kinosalen, og informerte før forestillingen på denne måten:

"Et av våre mål er å hjelpe de som trenger det. Odd Fellow har engasjert seg internasjonalt blant annet sammen med SOS barnebyer i flere land. Akkurat nå jobber vi nasjonalt sammen med Redningsselskapet med å bygge en ny redningsskøyte. Vi ønsker også å engasjere oss lokalt. Derfor har vi tidligere i år gitt en pengegave til «Bergvingården», der det bor ungdommer fra andre land. I forbindelse med losjens 50-årsjubileum i år er det satt av 50 000 kroner for å støtte ulike tiltak. Et av disse tiltakene er å invitere dere til denne kinoforestillingen i dag.

Valg av film er ikke tilfeldig. I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim. Jeg tror dere vil få oppleve en sterk og rørende film."

Losjen samarbeidet med Levanger kommune om visning av filmen. Tanken var å gi godt voksne mennesker en kulturopplevelse. Overmester Hilmar A. Hagen forteller at flere eldre kan være ensomme, og at dette var et tilbud for å kunne hjelpe til mot det.

75 inviterte personer kom til kinodag i Festiviteten i Levanger. Vi er meget fornøyd med dagen, slår overmester fast.