logo

Søk

Velkommen til Loge nr. 152 Fjære

Loge nr. 152 Fjære har sine møter i Jørgen Bangs gate 5, 4876 Grimstad.  Vi har normalt møter den 2. og 4. mandag i månedene september til mai.  Vi ønsker at besøkende brødre melder seg på ettermøtene grunnet bespisningen.
Våre møter starter i O grad.
 
 
 
Høsten 2019
 
Bror Overmester og embedskollegiet ønsker medlemmene
velkommen til høstens møter.
 
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 
Tore Wickstrøm
Overmester

Loge nr. 152 Fjære
Stiftet den 15.10.2011
Neste møte:
28.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern