logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr. 5 Klippen


   

Gode Patriarker.

HP og hans kollegium ønsker alle Patriarker en fin sommer.


            Med patriarkalsk hilsen i
         Tro, Håp og Barmhjertighet

                      Ketil Lønne  HP

 

                   


Leir nr. 5 Klippen
Stiftet den 06.12.1958
Neste møte:
09.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern