logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr. 5 Klippen


    Hovedpatriark og embedsmenn
    ønsker alle patriarker en fin og god sommer.

            Med patriarkalsk hilsen i
         Tro, Håp og Barmhjertighet

                    Ole-Henrik Lund                          
                             HP


Leir nr. 5 Klippen
Stiftet den 06.12.1958
Neste møte:
11.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no