Hebe

En ny søster innviet i loge 78 Hebe

Publisert

Mandag 24. september 2012 hadde loge Hebe innvielse av en ny søster.

Det var fint igjen å kunne overvære en nydelig innvielsesseremoni og ønske en ny søster velkommen. Søstrene som hadde kommet for å delta bidro til å gjøre kvelden både høytidelig og hyggelig.  Vi vil  minnes med glede seremonien i logesalen og søstermåltidet ved et bord pyntet i naturens høstfarger.

Den nye søsteren ble ønsket varmt velkommen av OM, Storrepresentant og fadder.

Vår nye søster Bjørg Helene Løwold Solberg