Det var en særdeles stor og gledelig dag i Rebekkaloge nr.116 Navigare 13.03.2019 da det ble innviet 4 nye søstre.
Det var stor spenning og forventning til logemøtet, og ritualet for innvielse ble gjennomført på en svært smidig, flott og høytidelig måte. 
Et varmt velkommen til Bente Johnsen Dyrnes, Andina Sundsdal Hurv, Esther Kristine Hoel og Turid Stave Marcussen.