St. Veronika begynte sitt arbeide med 39 medlemmer, og hadde første ordinære møte den 9. juni 1922.

St. Veronika har siden den gang hatt møtedag annenhver tirsdag.

I 1964 ble Rebekkaloge nr. 32 Hild (MOLDE) og Rebekkaloge nr. 34 Liv instituert med en del søstre som gikk ut fra St. Veronika. Rebekkaloge nr. 6 St. Veronika er dermed moderloge til disse to Rebekkalogene. St. Veronika har også siden den tid blitt moderloge til Rebekkaloge nr. 44 Venia i Sykkylven.

Vårt sosiale utadrettede arbeid, her i vår kjære St. Veronika, har fortsatt som før.

Våre årlige sosialaftener hver høst på Odd Fellows lokaler i Keiser Wilhelmsgate 25, har i sin helhet gått til sosialt arbeid i Ålesund.

Vi arrangerer også årlige hyggeaftener for psykisk og fysisk funksjonshemmede personer i Ålesund kommune.

Rebekkaloge nr. 6 er en av Norges eldste loger.

Sammen med Odd Fellow Loge nr. 7 Ragnvald Mørejarl, har Rebekkaloge nr. 6 St. Veronika stiftet et Humanitært Fond.

Fakta

  • Odd Fellow Logenes Humanitære Fond, Ålesund ble etablert i 2014.
  • Kapitalen stammer fra salget av Skaregata 10. Bygården var eid av en stiftelse som drev losjenes eldreboliger fra 1978 av.
  • Fondets styre består av Magnus Huse, Aud Haugsbø, Kjell Skårbrevik, Kirsten Grimstad og Jan Otto Olsen.
  • Det er fritt fram å søke prosjektstøtte til samfunnsgagnlige formål i Ålesund.

 

Arbeid på landsbasis

Med jevne mellomrom arrangeres såkalte landsssaker, hvor alle landets loger går sammen om en felles oppgave. Gjennom årenes løp har det vært skaffet tilveie betydelige beløp, som kommer forskjellige humanitære formål til gode. 

Av senere Landssaker kan vi nevne: 

Finansiering og levering av to redningskryssere, Odd Fellow og Odd Fellow 2, og senere vedlikehold av disse. 

Odd Fellow Medisinsk-Vitenskapelig Forskningsfond, Odd Fellows Forskningsfond for Multipel Sklerose-sykdommen samt Asta og Mikael Aksdals Fond for Medisinsk-Vitenskapelig forskning deler ut flere hundre tusen kroner årlig i stipendier til forskning.

Det største løftet så langt er imidlertid finansieringen av Odd Fellow barnebyen i El Salvador. Denne barnebyen er en av mange barnebyer som drives av organisasjonen SOS-Barnebyer.

Det kan i tillegg nevnes at Storlogens Humanitære Fond årlig deler ut midler til landsdekkende humanitære tiltak.