Den 12. januar 1898 ble Gustav Abrahamsen innviet i Loge nr. 1 Danmark i København. Han hadde til hensikt, sammen med 5 andre herrer, å stifte en loge i Stavanger i Norge. Umiddelbart etter hans innvielse gikk søknad om dette til Den Danske Storloge og stiftelsen ble bestemt til 26. april 1898, Ordenens årsdag. Bror Stor Sire Beyer kom til Stavanger sammen med sine embedsmenn og etter at 10 brødre hadde fått samtlige grader, ble Loge nr. 1 Norge høytidelig instituert. Dermed var Ordenen også innført i Norge.
Denne loge fikk ikke lang levetid. Allerede i 1903 måtte den innstille arbeidet, vesentlig på grunn av vanskelige lokalforhold. Noen brødre dannet en forening hvor de møttes av og til.

Apoteker Wolff, som hadde vært medlem i Stavanger, flyttet rundt 1900 til Kristiania. Her hadde han omgang med brødre som var innviet i Amerika. Det ble i årene som gikk, avholdt flere møter med hensikt å danne loger i Kristiania (Oslo).

Den 9. mars 1907 møtte 16 herrer i Håndverkeren for å innvies. Man satte seg i forbindelse med Stavanger-brødrene for å få overdratt den tidligere Loge Norges eiendeler. Dette gikk i orden og den 18. februar 1908 ble institueringen av Loge nr. 1 Norvegia foretatt.

Embedsmenn fra denne loge reiste land og strand rundt for å utbre kjennskap til Ordenen. I løpet av 12 år ble 9 nye loger instituert.

Loge nr 10 – en nøkkel

Etter møter i februar og mars 1920 sanksjonerte Stor Sire dannelse av en ny loge i Kristiania (Oslo), nemlig Loge nr 10 St. Hallvard, som ble instituert 15. mai 1920. Navnet er etter St. Hallvard, som har 15. mai som sin dag. St. Hallvard var en hellig mann som døde i 1045 og er Oslos skyttshelgen og finnes i Oslos Byvåpen. (egen omtale i St. Hallvard-Nytt, november 2007).

De 5 chartermedlemmene som mottok Fribrevet og var ansvarlig for Loge nr. 10 St. Hallvards stiftelse og drift var: C.S. Habberstad, Johs.Hanche, Jacob Lothe, Victor Reiersen og Albert Sande. De første embedsmennene i logen var : OM C.S. Habberstad, UM Johs. Hanche, Sekr H.J. Jacobsen, Skm. C.L. Augustson og Kass Jacob Lothe. Stor rep. var Albert Sande.
 

Hvorfor ble den nye loge stiftet ?


Det var to grunner til dette. Den ene var brødrenes trang til å utbre kjennskap til Ordenen og utvide dens virkefelt. Beste måte å gjøre det på var å stifte nye loger.

Den andre grunnen var, ikke mindre viktig, at hvis Norge hadde 10 Odd Fellow loger, ville vi få egen Jurisdiksjon og egen Storloge. Loge nr. 10 St. Hallvard ble den 10. logen som ble stiftet 15. mai 1920. Den Danske Storloge kom hit opp og instituerte Den Uavhengige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen den 7. august 1920. Sam. Johnson ble den første norske Stor Sire.

 

Loger som hjalp til:

Loge nr.1 Norvegia og Loge nr. 2 Eidsvold hjalp og støttet institueringen av Loge nr 10 St. Hallvard.
Uten deres hjelp ville ikke stiftelsen vært mulig.

 

Vi er moderloge til:

Loge nr 12 Kongssten og Loge nr 37 Voluntas

 

Milepæler

Vår loge har i 1948 sendt pakker til Finland pga Vinterkrigen, ydet hjelp til norske trengende og tyske barn, deltatt i Europahjelpen og skjenket en gave til Botsfengslet i Oslo.Senere gitt penger til leprapasienter, MS-foreningen, støttet ”Odd Fellow Hjemmet”, gitt utstyr til Barneavdelingen på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Støttet Blindeforbundet, Stordahl-prosjektet, psykisk utviklingshemmede, narkomane, redningsskøyta ”Odd Fellow”, Veslehjemmet (et hjem for syke og fattige barn), Dronning Mauds Fond, innsamling til Jugoslavia og krigsrammede, innsamling til SOS barnebyer i de Baltiske statene og SOS barnebyer i El Salvador. Vår loge er med og driver pasientkafe ved Radiumhospitalet (Sirius-prosjektet). Ellers besøker vi våre enker eller etterlatte til jul med en konfekteske og tar dem med på en dagstur på våren eller høsten. Våre veteraner får ved juletider en konfekteske, de som ikke kan møte på brodermåltidet til jul, får besøk.

 

Internasjonalt samarbeid

Det var en stor begivenhet da vår Umberto de Paolis møtte Gøsta Agge i Gustaf Wasa og bestemte at de ville ha Vennskapsloge. Siden kom Waldemar og Nylandia med. Det første 4-logemøtet fant sted i Stockholm i 1949. Det andre 4-logemøtet fant sted i Oslo 17.mai 1950. Loge Hallveig kom med i 1973 og 5-logemøtet fant sted i København.

 

Jubileer

50 års jubileum for vår loge 15. mai 1970
75 års jubileum for vår loge 15. mai 1995
85 års jubileum for vår loge 15. mai 2005 (feiret med 5-logemøtet i Oslo 10.-12.juni)