Dag Dato Tid Sted
Tirsdag 11. september 18:00 Logehuset
Tirsdag 10. oktober 19:00 "
Torsdag 09. november 19:00 "
Tirsdag 05. desember 19:00 "