logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 28 Agdesiden

Loge nr. 28 Agdesiden har sine møter i Ordenshuset i Festningsgt. 2, 1. 3. og 5. tirsdag i månedene sept-mai. Alle møter starter i O grad.

   Overmester og Embedskollegiet i Kristiansands eldste Odd Fellow loge, som ble instituert den
   26.11.1949, ønsker deg velkommen til våre nettsider.
   Du kan lese vår historie ved å trykke på ”Logens historie” i kolonnen til høyre på skjermen.
   http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=1844
   Vil du vite mer om oss, tar du kontakt med oss ved å trykke på ”Kontakt oss”.
   http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=391
   Vi tar fatt på et nytt Odd Fellow år, som vi håper kan bli et interessant og krevende loge - år.
   Ytterligere generell informasjon om Odd Fellow finner du på 
   http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=103

                                                            Med broderlig hilsen i
                                                  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                                         Jan Øyvind  Rasmussen
                                                                 Overmester

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern