logo

Søk

Embedsinstallasjon i Rebekkaloge nr. 57 Røsslyng

På vårt møte 26. august 2019 var det embedsinstallasjon i loge nr. 57 Røsslyng

Fungerende storembedsmenn, bak fra venstre:
Fung. Stor Vakt, Eks Stor Vakt Eva Strandenes, Fung. Stor Sekretær, Eks OM Sylvelin Aardal, Fung. Stor Skattmester, eks OM Aase Trampe-Kindt, DSS Rosa Jensen, Storrepr., eks OM Anna Kristin Pedersen, Fung. Dep. Stor Sire, eks OM Karin Heggestad, Fung. Stor Kapellan, eks OM Anne Reidun Haaland, Fung. Stor Marsjall, Storrepr. Sissel Brügger.
Valgte embedsmenn, foran fra venstre:
CM Vibeke Davidsen, Sekr. Elisabeth Saltnes, Eks OM Wenche Boland, OM Mai-Lise Skavhellen, UM Sonja Lenes, Skm. Sigrid Mohn-Kleppe, Kapellan Monica S. Haugen

Det ble en høytidelig og vakker seremoni i logesalen, ledet av fung Stor Marsjall, Storrepr. Sissel Brügger. '

På vårt ettermøte fikk vi servert skinke og brokkolisalat, og kaffe og kaker til dessert. 

Det ble en flott og minnerik kveld for både valgte og utnevnte embedsmenn, og for alle søstrene som var til stede.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern