logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 43 Kilden

         Logeåret 2019 - 2021

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et godt logeår.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

     Rita Søttar Johansen
               OM


Loge nr. 43 Kilden
Stiftet den 24.05.1970
Neste møte:
16.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern