logo

Søk

Torsdag 29. august ble nye valgte og utnevnte embedsmenn i loge nr. 109 Nidaros installert

Seremonien ble stilfullt gjennomført av DSS Ivar Sollie og hans fungerende storembedsmenn

I første rekke Storrep. Paul T. Hulsund, sekr. Andor Mikkelhaug, OM Kjell Erik Schjelvaag, UM Jan Konrad Leistad og CM Jørn Erik Norangshol. I bakre rekker : UM VA Øyvind E. Røskaft, IV Roger Larsen, UMHA Bård Riise, fung. EKS OM Thor Olsen, OMVA Einar Thomasgård, kapellan Øyvind Hulsund, CM HA Nils Stokke, skattm. Harald Øien, YV Ragnar Moan, og musikkansvarlig Stig Arne Øverby. Mbh Harald Storli, herold loge 109 Nidaros 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern