logo

Søk

Embedsmannsinstallasjon i leir nr. 28 Oslofjord

Onsdag den 4. september 2019 ble nytt kollegium installert

DSS i distrikt 8 ledsaget av sine Storembedsmenn, foresto seremonien.

Med 47 egne patriarker og 5 gjester ble det en høytidelig stund i et for anledningen nyoppusset Ordenshus i Horten. Nye møbler var også på plass både i spisesal og salong.

På ettermøtet nøt patriarkene et velsmakende måltid med reinsdyrfilet.

Første rad fra v. Skm. Ronny Skontorp Sørensen 117 Oseberg, Eks HP Kåre Misje 85 De Tre Holmer, DSS Bjørnar Andreassen, HP Knut Holstrøm 117 Oseberg, 1HM Hans- Erik Røneid Hansen 85 De Tre Holmer, Sekr. Hans-Olav Fredriksen 27 Kong Sverre, 2HM Staale Mainor Jacobsen117 Oseberg.
Bak fra v. Storrepr. Gunnar Johan Pedersen 40 Vern, Stor vakt Carl Otto Rasmussen 120 Colin Archer, Stor Masjall Brynjar Herland 120 Colin Archer, Stor Sekr. Kjell Aanstad 26 Svenør  Stor Skm. Fred Magne Olafsen 15 Kongshaug. Dep. SS. Dag Rojahn Karlsen 40 Vern og Stor Kapellan Øivin Eriksen 27KS (Disse to var ikke tilstede da bildet ble tatt) Øivin Eriksen fungerte etter installasjonen som YP, da valgt YP ikke hadde anledning til å delta. (vil bli installert på et senere tidspunkt).

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern